Welkom op Welkomboerderij Onstaheerd

 
 
OPEN DAG    OP ZATERDAG 16 JUNI 10:00 - 17:00
 

Wat biedt deze boerderij:

Wat voor soort boerderij is dit?
Koeien, Schapen, Akkerbouw, Zorgboerderij, Groenteteelt (volle grond of kas), Huisverkoop

Welkom op de Onstaheerd! Wij zijn een biologische boerderij waar de samenleving, natuur en voedselproductie een belangrijke rol hebben. Dit proberen we waar mogelijk met elkaar te verbinden. Zo zijn we op onze boerderij actief binnen het onderwijs, de zorg en recreatie. De Onstaheerd is een oud familiebedrijf wat sinds 1849 in de familie is. Sinds 1998 zijn wij biologisch en proberen wij de natuurlijke kringlopen op ons bedrijf te herstellen. De gemengde bedrijfsvoering met akkerbouw en vee wat ingezet wordt voor het beheren van natuurland is een mooi voorbeeld van die kringloop. Wij nodigen u/jij of jullie van harte uit op onze open dag! wij vertellen graag meer!

Welke natuurmaatregelen vinden plaats op deze boerderij?
weidevogelbescherming, maaibeheer afgestemd op dieren en planten, overig

Wij beschermen de weidevogels door percelen gras niet te maaien als er nog eieren of jonge weidevogels op zitten. Daarnaast zaaien wij gedeeltes in met akkerbloemenmengsels voor de insecten.


Wat is er te doen tijdens Lekker naar de Boer 2020:

Welke activiteiten zijn er op deze boerderij op de open dag?
rondleiding, proeverij, informatiestand, boerderijwinkel open, terras

Er worden verschillende rondleidingen gegeven. De rondleidingen zijn leuk en leerzaam en gaan over de biologische boerderij! Voor jong en oud. Bij mooi weer is er een rondrit op een kar door de weilanden en langs de biologische akkers.

Welke kinderactiviteiten zijn er op deze boerderij op de open dag?
speurtocht, dieren aaien/knuffelen, ponyrijdenBEZOEKADRES
Welkomboerderij Onstaheerd
Singelweg 2, 9771 BC Sauwerd

@WbOnstaheerd
www.onstaheerd.nl

LIGGING