Keurmerken op biologische producten


Biologisch keurmerk en woord ‘biologisch’ 

Als het biologisch keurmerk op een verpakking staat, heb je de garantie dat je een biologisch kwaliteitsproduct in handen hebt en voldoet aan strenge Europese wetgeving. Het keurmerk wordt verstrekt door Skal Biocontrole, de onafhankelijke certificeerder en toezichthouder. Skal ziet erop toe dat de wettelijke regels worden nageleefd, controleert de bedrijven door aangekondigde en onaangekondigde inspecties en deelt sancties en boetes uit als dat nodig is. Het biologische keurmerk wordt door alle landen in de EU gebruikt en elk land zorgt voor de controle. Ook het woord 'biologisch' is trouwens wettelijk beschermd, net als de aanduidingen bio, eko en organic. Een product mag je dus niet zomaar biologisch noemen. Zodra dit woord gebruikt wordt op een verpakking, is een bedrijf verplicht zich vooraf aan te melden bij Skal om gecertifieerd te worden.

Zie ook: wat is biologisch?

Naast het biologische keurmerk kunnen producten aanvullende keurmerken dragen.

 

EKO-keurmerk

Naast het Europees biologisch keurmerk mag ook het Nederlandse EKO-keurmerk gebruikt worden. Eerder was dat het algemene keurmerk voor biologische producten in Nederland, vandaar dat veel mensen dit keurmerk kennen. Het EKO-keurmerk geeft aan dat een product gecontroleerd biologisch is en bovendien afkomstig is van een bedrijf dat extra aandacht besteedt aan duurzaamheid.

Zie ook: www.eko-keurmerk.nlDemeter keurmerk 

Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter-keurmerk. Stichting Demeter is hiervoor verantwoordelijk. Alle BD-producten moeten óók het verplichte biologisch keurmerk dragen. Boeren en verwerkers die daarnaast voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren. Het Demeter-keurmerk op de verpakking of groentekist is de garantie dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit de biodynamische landbouw.

Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen. De Demeter Voorwaarden Commissie stelt normen op voor deze landen op basis van de wereldwijd geldende Demeter Standards van Demeter Internationaal. De onafhankelijke Demeter Licentie Commissie kent de Demeter-certificaten toe op basis van controles.

Zie ook: www.stichtingdemeter.nl3 sterren Beter Leven Kenmerk 

De Dierenbescherming heeft een keurmerk ontwikkeld, het Beter Leven kenmerk, om diervriendelijker boerderijen te onderscheiden en dit duidelijk te maken aan de consument. Daarmee willen ze bedrijven met ‘landbouwhuisdieren’, zoals varkens,  kippen,  koeien en kalveren stimuleren om diervriendelijker te gaan werken. De Dierenbescherming heeft de regels hiervoor opgesteld en deze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Het keurmerk heeft 3 verschillende niveaus, zichtbaar aan 1, 2 of 3 sterren.

Eén ster staat op vlees en eiproducten die een kleine verbetering zijn wat betreft dierenwelzijn (ten opzichte van gangbare vleesproducten). Twee sterren staan op producten die wat verder gaan en drie sterren, de hoogste waardering, zijn normen die vergelijkbaar zijn met de biologische regels. Vandaar dat het Beter Leven kenmerk met deze hoogste waardering van dierenwelzijn ook te vinden is op biologische producten.

Meer info: zie https://www.beterleven.dierenbescherming.nl