Welkom op Mts Hoeve-Coster

 
 
OPEN DAG    OP ZATERDAG 16 JUNI 10:00 - 16:00
 

Wat biedt deze boerderij:

Wat voor soort boerderij is dit?
Koeien

Op ons melkveebedrijf melken we 70 MRIJ-koeien. Wij kozen niet voor dit ras vanwege de maximale productie, maar omdat het een duurzame koe is die bovendien tot een zeldzaam ras behoort. Dit soort koeien liep jaren geleden al in de weides rond de Maas, Rijn en IJssel. In het Rouveense weidegebied werken we biologisch. Dat kun je zelfs zien aan ons land. Natuurlijk groeit er gras, maar daartussen is er ook veel ruimte voor klaver, paardenbloemen, zuring en allerlei soorten kruiden. Dit is goed voor onze koeien en je proeft het zelfs in de kaas! Wij doen graag wat extra voor de natuur. Lees daarom verder!

Welke natuurmaatregelen vinden plaats op deze boerderij?
natuurlijke hagen, stroken en bos(jes), (roof)vogelkasten, weidevogelbescherming, maaibeheer afgestemd op dieren en planten

We zorgen voor onze koeien, maar ook voor de natuur. In het veengebied worden al onze weides kruidenrijk. Hierdoor is het een ideale leefomgeving voor de weidevogels, zoals de wulp en de grutto. Ze maken ook dankbaar gebruik van ons plasdrasperceel. Op dit stuk land wordt water gepompt, zodat de vogels met de voeten in het water staan. Dit verbetert het leefgebied voor de weidevogels enorm. Onze boerderij ligt in het Rouveense singellandschap. Dit houdt in dat naast de weides houtwallen staan. In deze houtwallen nestelen de vogels en het biedt ook een prachtige beschuttingsplek voor de hazen.


Wat is er te doen tijdens Lekker naar de Boer 2020:

Welke activiteiten zijn er op deze boerderij op de open dag?
rondleiding, proeverij, markt/kraampjes, informatiestand

Welke kinderactiviteiten zijn er op deze boerderij op de open dag?
dieren aaien/knuffelen

Kinderen voelen zich altijd thuis op onze boerderij. Wees welkom!BEZOEKADRES
Mts Hoeve-Coster
Molenhoeksweg 1, 7954 XT Rouveen

nee
nee/ja Slimme Vogels

LIGGING